Hidro Prahova

Autentificare


Esti beneficiar Hidro Prahova si nu ai inca un cont? Creare cont nou

NOU

Începând cu data 25 Ianuarie 2015, HIDRO PRAHOVA
vă oferă posibilitatea înregistrării autocitirilor
în cadrul aplicatiei web.

Înregistrarea autocitirilor se va putea realiza
între data de 25 și finalul fiecarei luni
Atenție

  • Se transmite indexul contorului și nu consumul
  • Indexul trebuie exprimat în metri cubi întregi (fără cifrele care
    reprezintă litri)


                  

Client HPH

  • Online 24 ore din 24
  • Evidență facturi
  • Evidență plăți

Urmărirea contractelor

Cu ajutorul aplicației Client HPH aveți
posibilitatea de a urmări toate
contractele avute cu Hidro Prahova
indiferent de filiala la care
sunt deschise

Părerea clienților
noștri contează

După crearea contului de client, la
autentificare veți putea completa
chestionare privind dezvoltarea de noi
servicii Hidro Prahova

Confidențialitatea datelor

Datele clienților Hidro Prahova introduse
în aplicația Client HPH
sunt securizate

Asistență clienți

Client HPH

Aveți o casă de vacanță?

Sunteți adeseori plecat din localitate?

Se întamplă să nu primiți factura de apă?

S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. vă oferă posibilitatea de a primi factura direct prin aplicaţia CLIENT HPH. Pentru aceasta este necesar să vă creați un cont de client accesând creare cont nou. Veți putea astfel să vizualizați și să tipăriți factura curentă, facturile pentru ultimele 6 luni, precum și să vedeți situația plăților. În fiecare lună veți fi informat de emiterea unei noi facturi printr-un e-mail După înregistrare vă rugăm să completați chestionarul cu privire la modalitățile de plată agreate. Completarea chestionarului ne ajută să selectăm și să vă punem la dispoziție opțiunile de plată cele mai solicitate de către utilizatorii noștri.

Informații utile

Factura Hidro Prahova

Facturarea cantității de apă consumate se face, de regulă, lunar, în baza înregistrărilor contorului de branșament sau în sistem paușal.

Citirea contoarelor pentru utilizatorii casnici se face trimestrial, începând cu 1 Ianuarie 2016, conform programului comunicat anual.

Cantitățile estimate se determină în conformitate cu actul adițional care dă posibiliatea utilizatorului să opteze asupra cantității de apă facturată în luna de estimare.

Dacă nu ați semnat încă actul adițional, va rugăm să solicitați la sucursalele S.C. HIDRO PRAHOVA S.A., încheierea acestuia .

La citirea trimestrială a contorului se emite factura de regularizare

Începând cu 1 Noiembrie 2014, pentru utilizatorii care nu au consumuri permanente (case de vacanță, imobile nelocuite temporar, etc), facturile se emit ca și pentru ceilalți utilizatori.

Cantitatea de apă uzată preluată (canalizare) pentru utilizatorii casnici reprezintă 90% din cantitatea de apă facturată (conform Regulamentului serviciului de alimentare cu apă publicat în luna August 2018).

Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se emite în ultima zi a lunii în care prestația a fost efectuată.

Utilizatorii sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii și termenul de scadență se înscriu pe factură.

Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadenței atrage dupa sine penalități de întârziere, dupa cum urmează:

  • Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
  • Penalitățile se datorează începand cu prima zi după data scadenței;
  • Valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al operatorului.

În situația în care factura nu este achitată în intervalul de 30 de zile menționat anterior, factura următoare va conține notificarea de neplată și avizul de debranșare, operatorul având dreptul sa procedeze la debranșarea pentru neplată, dacă debitele nu sunt achitate în termen de 5 zile de la primirea notificării.